Pret-a-porté Schönez - "Pety" - I.cena (228 bodů) 2.místo
rozhodčí : pánové Šlachta a Kachlík

Radku a Ivo,
děkuji Vám za veškerou péči a starostlivost o Pety
a z celého srdce Vám oběma gratuluji k tomuto úspěchu.