Štěňátka / Puppies K2 Schönez  

6.11.2017 Cerruti gave birth 4 puppies boys - color 3 black and 1 black and tan
More info and other photos in link "puppies"
Contact for serious candidates:
mobil 737349697, e-mail : schonez@cocker.cz

Omlouvám se, na stránkách se pracuje / Sorry, web under construction

   

                                                                   
2016


24.03.2016 - máme štěňátka !!!
 
 24.03.2016 - we have puppies !!!

2015


bude doplněno
 

 coming sun

2014


04.02.2014 - zahájení výstavní sezony
                        NV Brno - rozhodčí Radim Kašpar a Fr.Korda CZ
                        Frappe Schönez - VN1, Nejlepší dorost 1.dne výstavy 2.místo - foto                          Fondue Schönez - VN 1 Blahopřeji rodině Malíkové k úspěchu - foto
                        Doplnění roku 2013 - viz níže
 
 04.02.2014 - start of show season
                        National show Brno - judges Radim Kašpar and Fr.Korda CZ
                        Frappe Schönez - VP1, Best puppy of 1st show day 2nd place - photo                            Fondue Schönez - VP 1 congrats to family Malík for success -  photo
                       The addition of 2013 - see below

 


                                                                                             2013 

14.12.2013 - Adventní KV Cocker Club CZ - rozhodčí Thomas Elaine, UK
                        Frappe Schönez - VN 1, Nejlepší dorost -  foto
                       
Evoke Schönez - mezitřída CAC. Gratuluji Rudo Vogel, Germany - foto
                        Cerruti Schönez - tř.vítězů CAC - foto
                        Sonique Schönez - tř.čestná V3 - foto
                        Fondue Schönez - VN 2 Děkuji rodině Malíkové za prezentaci - foto
30.11.2013 - MVP Nitra, rozhodčí p.Piskay, SK
                        Cerruti Schönez - CAC,CACIB,BOS - foto
                        Rachelle Schönez - tř.veteránů - V1 - foto
                        Fondue Schönez - VN 1 - děkuji rodině Malíkové za prezentaci.
                        " Kery " na této výstavě splnila podmínky pro přidělení titulu
                        INTERCHAMPION !!!
05.10.2013 - MVP Č.Budějovice - rozhodčí Petr Studeník
                        Rachelle Schönez - tř.veteránů - V1
                        "Ráchelka" úspěšně splnila podmínky pro přidělení titulu
                        Veterán Šampion CZ. Děkuji Evě Poddané za skvělou prezentaci a
                        péči a gratuluji k úspěchu.
08.09.2013 - KV Cocker Club Slovakia, Báč - rozhodčí Anne.L.Buvik, Norsko - foto
                        Cerruti Schönez  - tř.pracovní CAC, Best of variety, Best working female
07.09.2013 - NV Brno - rozhpdčí MVDr.J.Bendová, CZ
                        Rachelle Schönez - tř.veteránů - V1,BOV
01.09.2013 - KV KK Zetor Brno
                        Rachelle Schönez - tř.veteránů - V1, VT, Nejlepší veterán výstavy 2.místo
 
29.08.2013 -  
Hillary ( Her Royal Highness Hillary Schönez ) 14.9.1998 - 29.8.2013
                         Moje milá Hillary, děkuji Ti za všechny chvíle, které jsem s tebou
                         mohla prožít. Nikdy na Tebe nezapomenu... Buď sbohem ...


26.08.2013 - KPZ CACT Vážany n.Litavou - rozhodčí ing.J.Jindřichovská a J. Šlachta
                        Cerruti Schönez  - II.cena, 227 bodů - foto
                        Děkuji svému dlouholetému kamarádovi Jirkovi Horákovi a Petře
                        Janíkové  za velkou pomoc s výcvikem.
15.06.2013 - SV Cocker Club Slovakia, Báč - rozhodčí M.Masters UK - foto
                        Cerruti Schönez  - tř.pracovní CAC, Best of variety, Best working female   
01.05.2013 - KV Cocker Club CZ, Brno - Voroněž, rozhodčí Mike Wildman, UK
                        Cerruti Schönez  - tř.pracovní CAC - foto
                         Alizée Schönez - tř.vítězů CAC - foto
                         Sonique Schönez - tř.čestná V1, Vítěz třídy čestné - foto
30.03.2013 - MVP Č.Budějovice - rozhodčí ing.J.Jindřichovská, M.Kašpar CZ
                         Alizée Schönez - tř.pracovní
CAC,CACIB,BOB,BIG V   - foto
                        "Líza" na této výstavě splnila podmínky pro přidělení titulu 
                        Český šampion, který ji byl po této výstavě přidělen               
03.02.2013 - DUOCACIB Brno - rozhodčí -
Frank W  Bjerklund, Norway
                        Cerruti Schönez - třída pracovní - CAC,
CACIB, BOB - foto
 02.02.2013 - DUOCACIB Brno - rozhodčí -
Stig Arne Kjellevold, Norway
                         Cerruti Schönez - třída pracovní - CAC -
foto
 26.01.2013 - MVP Trenčín - rozhodčí Boris Špoljarič
                       
Cerruti Schönez - třída pracovní - CAC,
CACIB, BOB - foto
                       "Kery" na této výstavě splnila podmínky pro přidělení titulu
                        Slovenský šampion,  který ji byl na této výstavě přidělen
     
 05.01.2013 - Hanácká národní výstava psů - rozhodčí : Miloš Kašpar
                       Cerruti Schönez - třída pracovní - CAC, Národní Vítěz  -
foto
                      "Kery" na této výstavě splnila podmínky pro přidělení titulu 
                       Český šampion, který ji byl na této výstavě přidělen
 14.12.2013 - Advent show Cocker Club CZ - judge Thomas Elaine, UK
                        Frappe Schönez - VP 1, Best puppy -   photo
                       
Evoke Schönez - intermediate class, CAC -  photo
                        Congrats Rudi Vogel, Germany
                        Cerruti Schönez - winner class CAC - photo
                        Sonique Schönez - honor class Exc.3 - photo
                        Fondue Schönez - VP 2 Thanks family Malík for presentation - photo
30.11.2013 - CACIB show Nitra, judge p.Piskay, SK
                        Cerruti Schönez - CAC,CACIB,BOS - photo
                        Rachelle Schönez - veteran class - Exc.1 - photo
                        Fondue Schönez - VP 1 - Thanks family Malík for presentation
                        " Kery "  finished requirements for assignment for the title
                        INTERCHAMPION !!!
05.10.2013 - CACIB show Č.Budějovice -judge Petr Studeník
                        Rachelle Schönez - veteran class - Exc.1
                        "Rachel" was assigned title Veteran Champion CZ
                        titulu Veterám Šampion. Thanks Eva Poddaná for great presentation
                         and congrats for success.
08.09.2013 - Klub show Cocker Club SK, Báč - judge Anne.L.Buvik, Norsko - photo
                        Cerruti Schönez  - CAC, Best of variety, Best working female
07.09.2013 - National show Brno - judge MVDr.J.Bendová, CZ
                        Rachelle Schönez - veteran class - Exc.1,BOV
01.09.2013 - Regional show KK Zetor Brno
                        Rachelle Schönez - veteran class - Exc.1, Best veteran 2nd place

 
29.08.2013 -  
Hillary ( Her Royal Highness Hillary Schönez ) 14.9.1998 - 29.8.2013
                         My dear Hillary, thank you for all the times that I could spend with
                        you...I will never forget you...Goodbye...
                        
                        

26.08.2013 - KPZ CACT Vážany n.Litavou - autumnal hunting exams
                        judge ing.J.Jindřichovská a J. Šlachta
                        Cerruti Schönez  - II.price - photo
                        Thanks to Jiří Horák and Petra Janíková for help with training.
15.06.2013 - Special show Cocker Club SK, Báč - judge M.Masters UK -  photo
                        Cerruti Schönez  - CAC, Best of variety, Best working female   
01.05.2013 - Club show Cocker Club CZ, Brno - Voroněž, judge Mike Wildman, UK
                        Cerruti Schönez  - working class CAC - photo
                         Alizée Schönez - winner class CAC - photo
                         Sonique Schönez - honour class, Winner of honor class - photo
30.03.2013 - CACIB show Č.Budějovice - judge ing.J.Jindřichovská, M.Kašpar CZ
                         Alizée Schönez - working class
CAC,CACIB,BOB,BIG V   -  photo
                        "Líza" was assigned title Czech Champion                     
03.02.2013 - DUOCACIB Brno - judge-
Frank W  Bjerklund, Norway
                        Cerruti Schönez - working class - CAC,
CACIB, BOB - photo
 02.02.2013 - DUOCACIB Brno - judge -
Stig Arne Kjellevold, Norway
                         Cerruti Schönez - working class - CAC - 
photo
 26.01.2013 - CACIB Show Trenčín, Slovakia - judge Boris Špoljarič
                       
Cerruti Schönez - working class  - CAC,
CACIB, BOB - photo
                      
" Kery " was assigned title Champion  of Slovakia 
 05.01.2013 - National show Brno " Hanácká " - judge : Miloš Kašpar, CZ
                       Cerruti Schönez - working class - CAC, National Winner -
photo
                       " Kery " was assigned title Czech Champion

   


Archiv "Schöneznews" rok 2002 - 2007
2009 - 2012 bude doplněn