Už o tom víte?Máme za sebou zkoušky !   
8.5.2005 proběhly na cvičišti v Brně-Cacovicích ZOP -zkoušky ovladatelnosti psa,
kterých jsem se s Ninou zúčastnil. Zkoušky jsou založené na základních prvcích
poslušnosti - obraty u nohy, sedni, lehni, vstaň, přivolání, odložení.Dále zahrnují
chůzi po nepříjemném povrchu a přenášení psa cizí osobou.Jednotlivé cviky se
provádí s vodítkem i bez vodítka, v chůzi i na místě.Cvičí se ve skupině a také
jednotlivě. 
Některé disciplíny se nám nepodařilo absolvovat s plným počtem bodů, ale nakonec nám
štěstí přálo a zkoušky jsme zvládli na 77 bodů z možných 100.
Zde najdete další fota a výsledky ze ZOP.


Tak co jdeme na to?

            
          I když je květen, bylo čekání na pana rozhodčího
           v chladném počasí vcelku nepříjemné.
             Nervozita dělá svoje.Zvládneme to?
                                                                         


Nástup a zahájení zkoušek. teď už nezbývá nic jiného,
než jít do toho.


Pan rozhodčí, vedoucí zkoušek a naše paní výcvikářka


Disciplina - chůze po nepříjemném terénu


Disciplina - přenesení psa cizí osobou


Disciplina - občerstvení
všichni absolvovali na plný počet bodů


Čekání na vyhodnocení .To už nervozita ze všech opadla.


Předávání bodovacích karet.


Závěrečný nástup.


Nebylo to lehké, ale zvládli jsme to.